Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Δημοκρατική Μεταρρύθμιση - Κλεισθένης Β'


Εισήγηση: Αναγκαιότητα δημοκρατικής μεταρρύθμισης

   Το δημοκρατικό πολίτευμα

·        Το δημοκρατικό πολίτευμα ως επινόηση, σχεδιασμός και πρακτική εφαρμογή της ανθρώπινης σκέψης για την οργάνωση και διαχείριση των λειτουργιών μιας ανθρώπινης κοινωνίας έχει ανάγκη από ιδεολογική ανανέωση, θεσμική αναζωογόνηση και δημοκρατική οξυγόνωση στις λειτουργικές του εκφάνσεις, όπως κάθε ζωντανός κοινωνικός οργανισμός.
·        Οι βασικές του αρχές παραμένουν διαχρονικές και αναλλοίωτες. Αυτές είναι η λαϊκή κυριαρχία, η ισοτέλεια, η ισονομία, η ισηγορία, οι πολιτικές και ατομικές ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εδαφική ακεραιότητα, η εθνική ανεξαρτησία, το αιρετό των οργάνων της πολιτείας, η αρχή της πλειοψηφίας, η διαφάνεια στη διαχείριση της εξουσίας, η αξιοκρατία στη στελέχωση των λειτουργιών της πολιτείας, η ανάληψη της ευθύνης, ο δημόσιος έλεγχος των οργάνων της πολιτείας.
·        Το δημοκρατικό πολίτευμα σέβεται και προστατεύει την ανθρώπινη ζωή, την ειρηνική συμβίωση, το εργασιακό δικαίωμα, τη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, τον αντίλογο, την κριτική, τη διάδοση ιδεών, το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, το δικαίωμα στη μόρφωση, την πνευματική δημιουργία με το λόγο, την τέχνη και την αισθητική.
·        Αλλά το δημοκρατικό πολίτευμα παρακμάζει, κινδυνεύει να απολέσει την πολιτική ομαλότητα, τη θεσμική ευεξία, το λειτουργικό του κύρος και εύκολα μπορεί να εκλείψει ως λειτουργικός πολιτικός θεσμός, αν κυριαρχήσουν η απείθεια στους νόμους, η ατιμωρησία, η ασυδοσία, η δημαγωγία, ο λαϊκισμός, η οχλοκρατία, ο περιορισμός ή η άρση των πολιτικών και ατομικών ελευθεριών, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αναξιοκρατία, η φαυλοκρατία, ο νεποτισμός, η οικογενειοκρατία, οι οικονομικές ατασθαλίες, ο δεκασμός, ο χρηματισμός των οργάνων της πολιτείας, τα σκάνδαλα στη δημόσια διοίκηση, η εκποίηση και καταστροφή του εθνικού πλούτου, η τρομοκρατία, η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, το γκρέμισμα του κοινωνικού κράτους, η αδυναμία προστασίας της υγείας, τα εμπόδια και οι περιορισμοί στη μόρφωση και την παιδεία, ο κιτρινισμός του τύπου, η χειραγώγηση της πολιτικής σκέψης από διάφορα ΜΜΕ και παράκεντρα εξουσίας, η ανισοκατανομή του εθνικού εισοδήματος, η φοροδιαφυγή, η εισφοροδιαφυγή, η καταλήστευση των κρατικών ταμείων, η λαίλαπα της ανεργίας, ο κοινωνικός αποκλεισμός διάφορων ομάδων, το αίσθημα της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής αδικίας και πλείστα άλλα συναφή.

          Συμμετοχή του πολίτη στη Δημοκρατία

·        Το δημοκρατικό πολίτευμα ως ζωντανός θεσμικός, πολιτικός, κοινωνικός, οικονομικός, πνευματικός, υλικός και ηθικός οργανισμός χρειάζεται ζωντάνια, ευεξία και διαρκή αναζωογόνηση.
·        Το δημοκρατικό πολίτευμα απαιτεί από όλους τους πολίτες συμμετοχή στα κοινά και άσκηση από κάθε πολίτη όλων των πολιτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του. Οι αρχαίοι Έλληνες της Αθήνας του Κλεισθένη και του Περικλή τον πολίτη “τον μη μετέχοντα τώνδε, ουκ απράγμονα αλλά αχρείον ενόμιζον είναι” και του επέβαλλαν την ποινή της «πολιτικής ατίμωσης».


          Το δημοκρατικό πολίτευμα σήμερα

·        Στην εποχή μας το δημοκρατικό πολίτευμα κυριαρχείται από καχεξία, νοσεί ως λειτουργία, έχει εκφυλιστεί ως άσκηση και οδηγείται στην απαξίωση. Όσοι ευθύνονται για τις παθογένειές του δεν είναι δυνατό να θεραπεύσουν τα δεινά και τα τραύματα που οι ίδιοι του προξένησαν. Αιτίες και τεκμήρια των μέγιστων δεινών, από τα οποία κατατρύχεται το δημοκρατικό μας πολίτευμα, θεωρούνται η οικογενειοκρατία στις ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων, τα πολιτικά τζάκια, η ωσάν κληρονομική διαδοχή του υπουργικού και βουλευτικού αξιώματος από τους γονείς στα τέκνα, ο κομματικός διορισμός των υποψηφίων για το βουλευτικό αξίωμα, η άδηλη κατασπατάληση μυθικών ποσών για προβολή, διαφήμιση και σίγουρη εκλογική επιτυχία μερικών υποψηφίων, η καταστρατήγηση του θεσμού των Βουλευτών Επικρατείας για εκλογική διάσωση πολιτικών στελεχών ή για εξυπηρέτηση άδηλων σκοπιμοτήτων, συμμαχιών και εξόφληση άλλων θλιβερών πολιτικών γραμματίων, ακόμη και η παραχώρηση της α’ θέσης σε άτομα λαϊκής σαγήνης χωρίς κανένα πολιτικό και επιστημονικό κύρος, η ανάθεση υπουργικών καθηκόντων σε άτομα χωρίς γνώσεις και ικανότητες του αντικειμένου που αναλαμβάνουν με μοναδικό κριτήριο τη συμμετοχή του διορισμένου υπουργού στη λειτουργία πολιτικής φατρίας, φιλικής στήριξης, κολακευτικής και προπαγανδιστικής συμπεριφοράς προς τον αρχηγό και το κόμμα, η αναγωγή άλλων σε πρωτοπαλίκαρα του αγώνα για την ανάδειξη του αρχηγού ενός κόμματος, αλλά και στο γεγονός ότι μερικοί φέρουν ένα επώνυμο κάποιου εκ των γονέων που προηγήθηκε και έγινε γνωστό όνομα στην πολιτική, ενώ ο επίγονος «ποτίζεται ως γλάστρα για χάρη του βασιλικού».
·        Επομένως τη δημοκρατική μεταρρύθμιση δεν μπορούν να τη σχεδιάσουν, να την προτείνουν και να τη θεσπίσουν αυτοί που λειτουργούν ως ιδιοκτήτες και κληρονόμοι συγγενικών κοινοβουλευτικών στελεχών, ούτε αυτοί που είδαν και βλέπουν την πολιτική και το βουλευτιλίκι ως επάγγελμα ή εκείνοι που μπήκαν και βρίσκονται στον πολιτικό βίο με προστάτες, υποδείξεις και χειραγώγηση των ισχυρών του χρήματος, της ενημέρωσης, της κομπίνας, της μπίζνας και της καταλήστευσης του δημόσιου χρήματος. Το ίδιο, δεν μπορούν ούτε οι ίδιοι που μπήκαν φτωχοί στην πολιτική και πορεύονται ή αποχώρησαν με μυθικές περιουσίες σε ακίνητα, βίλες, κότερα, πισίνες, επιχειρήσεις, μπλεγμένοι σε πασιφανή σκάνδαλα, μίζες, αρπαχτές και προστατεύονται με παραγραφές και ατιμωρησίες μέσα από νόμους που οι ίδιοι για τους εαυτούς τους αναίσχυντα θεσπίσανε. Από τους 300 της σημερινής Βουλής λίγοι ίσως αποτελούν εξαίρεση από την παραπάνω γενίκευση.

Γνήσιοι αντιπρόσωποι της λαϊκής κυριαρχίας

Με όσες ρυθμίσεις προτείνονται στο Β Κεφάλαιο της σχεδιαζόμενης συνταγματικής μεταρρύθμισης επιδιώκονται ως θεσμοί οι αρχές:

·        Η συμμετοχή στα κοινά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να νοηθεί ως επαγγελματικός βιοπορισμός, αλλά ως συνεισφορά στην πολιτική ζωή και η αμοιβή για αυτήν παρέχεται ως κάλυψη μόνο των λειτουργικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την άσκηση ενός αιρετού αξιώματος.
·        Η κατάργηση κάθε μορφής σύνταξης ως ανταμοιβή για την ενασχόληση ενός ατόμου με τα κοινά και για άσκηση ενός βουλευτικού ή υπουργικού πολιτικού αξιώματος.
·        Η κλήρωση των αντιπροσώπων του λαού ως μελών στο Εθνικό Κοινοβούλιο θέτει φραγμό σε πολιτικά τζάκια και οικογενειοκρατίες, στις διασπάσεις, τις αποστασίες και των εκμαυλισμό των συνειδήσεων, περιορίζει το βουλευτικό επαγγελματισμό, ελαχιστοποιεί ή αποκλείει σχεδόν τη βουλευτική κληρονομιά εξ αίματος και αγχιστείας, τη διατήρηση γενεαλογικής πολιτικής ενασχόλησης των επιγόνων ενός πολιτικού ως κληρονομικό επάγγελμα και μηδενίζει τις εκλογικές δαπάνες προσωπικής προβολής κάθε υποψηφίου.
·        Διευκολύνεται η διαρκής ανανέωση των πολιτικών στελεχών στο Εθνικό Κοινοβούλιο και της πολιτικής σκέψης.
·        Η πριμοδότηση σε έδρες του α΄ σε ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων κόμματος στοχεύει στη διευκόλυνση εξασφάλισης της δεδηλωμένης για το σχηματισμό βιώσιμης κυβερνητικής πλειοψηφίας, μονοκομματικής ή συνεργατικής, και δεν αποτελεί καταλήστευση σε έδρες των υπολοίπων κομμάτων.
·        Το Σύνταγμα δεν επιλέγει ούτε προσδιορίζει κάποια πολιτικά κόμματα ως κόμματα εξουσίας ούτε άλλα ως κόμματα διαμαρτυρίας. Όλα τα πολιτικά κόμματα θεωρούνται κόμματα εξουσίας. Από την ιδεολογική τους συγκρότηση, τις πολιτικές τους θέσεις και το κύρος των στελεχών τους εξαρτάται αν η λαϊκή ετυμηγορία θα τα αναδείξει ως κόμματα εξουσίας. Τα πρόσφατα παραδείγματα σε Κύπρο, Γερμανία και Αγγλία δείχνουν ολοφάνερα αυτήν την εξέλιξη.

Περιστολή περιττών και προκλητικών δαπανών

·        Η ασύστολη και προκλητική οικονομική διασπάθιση της κρατικής οικονομίας χρειάζεται δραστική και ακαριαία αντιμετώπιση. Έτσι, σχεδόν δωρεάν κρατικά αυτοκίνητα σε βουλευτές, κρατικά αυτοκίνητα για μεταφορά ατόμων που κατέχουν αιρετά και κρατικά αξιώματα της δημόσιας ζωής ή εργαζομένων σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, οι δωρεάν μετακινήσεις με υπηρεσιακά αυτοκίνητα πλήθους ατόμων με έκνομα προνόμια, η δωρεάν παροχή αναλώσιμων αγαθών και υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ταχυδρομικής υπηρεσίας, τα σκανδαλώδη ποσά σε προνόμια συντεχνιών και ημετέρους, οι δωρεάν μετακινήσεις εργαζομένων ή οικείων με τα κρατικά μέσα μεταφοράς, η έγκριση και αμοιβή πλασματικών υπερωριών, οι 4-5 επιπλέον ετήσιοι μισθοί  σε υπαλλήλους της Βουλής, στα ΕΛΠΕ, οι προκλητικές αμοιβές σε συμβασιούχους συνεργάτες και μόνιμους υπαλλήλους της ΕΡΤ, τα προκλητικά προνόμια σε συμβασιούχους, συνεργάτες και μονίμους υπαλλήλους ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΟΣΕ, ΟΠΑΠ, λιμενοεκφορτωτές και πλείστους άλλους προνομιούχους της κρυφής εργοδοτικής συναλλαγής αποτελούν όνειδος για τους προνομιούχους και έγκλημα άνισης οικονομικής μεταχείρισης σε βάρος των πολλών και χαμηλόμισθων ή των κακοπληρωμένων της εργασίας, που καλούνται να πληρώσουν μυθώδη ελλείμματα όλων σχεδόν των κρατικών οργανισμών, για να βολεύονται οι ολίγοι, οι ουρανοκατέβατοι δήθεν ιδιοκτήτες συνδικαλιστές της δημόσιας περιουσίας και άλλοι ρετιράτοι εργαζόμενοι σε κρατικές επιχειρήσεις, που λυμαίνονται το δημόσιο πλούτο, συναλλασσόμενοι με κόμματα και πολιτικά πρόσωπα, με την πλουτοκρατία και το κεφάλαιο, ντόπιο και ξένο, τη στιγμή που στραγγαλίζονται οικονομικά οι μικρόμισθοι και μικροσυνταξιούχοι της ελληνικής κοινωνίας.


Α) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

1. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

α) Πρόεδρος Δημοκρατίας

·        Ισχύουν οι προκαθορισμένες προϋποθέσεις για την υποψηφιότητα, τη διάρκεια θητείας, την επανεκλογή για τη β΄ θητεία και τις αρμοδιότητές του.
·             Η εκλογή ή η επανεκλογή γίνεται από τη Βουλή των Ελλήνων με την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσώπων της και απεριόριστες φορές, ωσότου επιτευχθεί η εκλογή ατόμου στο αξίωμα αυτό, ανά τρεις μέρες.
·        Καταργούνται οι διατάξεις για πλειοψηφίες 2/3 ή 3/5 ή ψηφοφορίες μόνο για τρεις φορές, η διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη εκλογών για αδυναμία εκλογής Προέδρου.
·          Δύναται να θέσει υποψηφιότητα και να επανεκλεγεί το ίδιο άτομο στο προεδρικό αξίωμα για μια πλήρη επόμενη θητεία 5ετούς διάρκειας, έστω κι αν έχει παραιτηθεί πριν τη λήξη της προηγούμενης θητείας του.
·      Εάν οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι δύο, τότε διεξάγεται ανά τρεις μέρες ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου με απόλυτη πλειοψηφία δύο φορές. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται ο πλειοψηφίσας.
·        Εάν οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι περισσότεροι των δύο, διεξάγονται ανά τρεις μέρες τρεις ψηφοφορίες για την εκλογή Προέδρου με το ποσοστό της απόλυτης πλειοψηφίας. Εάν μετά από τις τρεις πρώτες συνεχόμενες ψηφοφορίες δεν έχει επιτευχθεί εκλογή Προέδρου, παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης ή προσθήκης νέων υποψηφίων για το αξίωμα. Μετά την έκτη ψηφοφορία συνολικά και εφόσον δεν έχει εκλεγεί Πρόεδρος, η επόμενη ψηφοφορία διεξάγεται μεταξύ των υποψηφίων που αναδείχτηκαν στις δύο πρώτες θέσεις τις έκτης ψηφοφορίας και Πρόεδρος εκλέγεται ο πλειοψηφίσας.
·        Οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας παραμένουν ως έχουν στο ισχύον Σύνταγμα.

β) Η Βουλή των Ελλήνων

·           Το σύνολο των Βουλευτών στην εθνική Αντιπροσωπεία ορίζεται στον αριθμό των 150.
·           Καταργείται ο θεσμός των Βουλευτών Επικρατείας.
·        Περιορίζεται ο αριθμός των Υπουργών στους 25 και καταργούνται τα Υπουργεία Επικρατείας και Άνευ Χαρτοφυλακίου.
·           Οι εκλογές ορίζονται σταθερά ανά τετραετία την 27η Οκτωβρίου και η θητεία μιας κυβέρνησης τετραετής. Αν η Βουλή, μετά την παραίτηση ή την καταψήφιση μια Κυβέρνησης, δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε μία επόμενη Κυβέρνηση, μετά από διερευνητικές διαδικασίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, η άσκηση εξουσίας αυτής λήγει με τη συμπλήρωση του υπολοίπου της τετραετίας, οπότε διεξάγονται νέες βουλευτικές εκλογές. 
·        Αν μια κυβέρνηση ενός κόμματος ή μιας συνεργασίας κομμάτων παραιτηθεί ή καταψηφιστεί και, μετά τις διερευνητικές εντολές του Προέδρου της Δημοκρατίας και η Βουλή αδυνατεί να δώσει βιώσιμη Κυβέρνηση με ψήφο εμπιστοσύνης και διενεργηθούν έκτακτες εκλογές, η επόμενη μετά από τις έκτακτες αυτές εκλογές κυβερνητική πλειοψηφία ασκεί την εξουσία μέχρι τη συμπλήρωση του υπολοίπου της τετραετίας και πάντως μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των τακτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.
·         Σε κάθε περίπτωση τις εκλογές διεξάγει το προηγούμενο κυβερνητικό σχήμα που είχε την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου και παύουν οριστικά σχηματισμοί Υπηρεσιακών Κυβερνήσεων με εξωκοινοβουλευτικά άτομα στις θέσεις Πρωθυπουργού και Υπουργών.

2. ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

·          Θεσπίζεται πάγιος εκλογικός νόμος ενισχυμένης αναλογικής με την πρόβλεψη 2% των έγκυρων ψηφοδελτίων για κομματικό σχηματισμό εκπροσώπησης στη Βουλή και με ενίσχυση του πρώτου κόμματος σε έγκυρα ψηφοδέλτια κατά 20 έδρες, ενώ για τις υπόλοιπες 130 έδρες εφαρμόζεται για όλα τα κόμματα η απλή αναλογική.
·       Το οικονομικό κόστος των εκλογών καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός. Κόμματα που λαμβάνουν κάτω του 0,5% των έγκυρων ψηφοδελτίων υποχρεούνται να καταβάλουν το αναλογούν οικονομικό κόστος σε δαπάνες ψηφοδελτίων και εκλογικών επιτροπών, το οποίο υπολογίζεται ισόποσα στο σύνολο των συμμετεχόντων κομμάτων στην εκλογική διαδικασία.
·         Ο σταυρός προτίμησης στις βουλευτικές εκλογές κάθε περίπτωσης καταργείται και εφαρμόζεται κατάσταση υποψηφίων από κάθε κόμμα με τις διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων που το ίδιο επιλέγει.
·          Καταργείται η εκλογή Βουλευτών με λίστα προτεραιότητας οποτεδήποτε κι αν διενεργηθούν εκλογές, τακτικές ή έκτακτες.
·          Έκαστος υποψήφιος για εκλογή στη Βουλή των Ελλήνων καταβάλλει εφάπαξ το ποσό των 500 πριν τη λήξη της προθεσμίας ανακήρυξης των υποψηφίων, ως έσοδο κάλυψης δαπανών της εκλογικής διαδικασίας, διαφορετικά αποκλείεται η συμμετοχή του.
·    Για κάθε βουλευτική έδρα μιας εκλογικής περιφέρειας υποβάλλονται καταστάσεις με υποψηφιότητες από κάθε κόμμα για διεκδίκηση μιας έδρας με 4 ή 5 υποψηφίους.
Ø Διεδρικές          με 8 ή 10 υποψηφίους
Ø Τριεδρικές        με 12 ή 15 υποψηφίους
Ø Τετραεδρικές    με 16 ή 20 υποψηφίους
Ø Πενταεδρικές    με 20 ή 25 υποψηφίους
και με βάση τον εκλογικό νόμο και τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων κατά εκλογική περιφέρεια κάθε κόμματος κατανέμονται οι έδρες που καταλαμβάνει κάθε πολιτικό κόμμα.
·        Μεμονωμένες υποψηφιότητες επιτρέπεται να τεθούν και εκλέγονται μόνον αν συγκεντρώσουν το απαραίτητο ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων που διαμορφώνει το εκλογικό μέτρο για την περιφέρεια της υποψηφιότητάς τους, ήτοι ποσοστά 50,01%, 33,34%, 25,01% και 20,01% των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε εκλογικής περιφέρειας.
·       Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε κόμμα που εκπροσωπείται στη Βουλή να καταθέσει κατάσταση 4 ή 5 υποψηφίων, για να αναδείξει με κλήρωση ένα Βουλευτή σε κάθε εκλογική περιφέρεια και αναλόγως τον αντίστοιχο αριθμό υποψηφίων, αν προσδοκά περισσότερες έδρες. Αν όμως με το εκλογικό του ποσοστό δικαιούται ακόμη μια ή περισσότερες έδρες, χωρίς να έχει προτείνει κάθε κόμμα αναλόγως το διπλάσιο ή τριπλάσιο ή τετραπλάσιο αριθμό υποψηφίων, τότε δεν μπορεί να εκλέξει με κλήρωση δύο ή περισσότερους Βουλευτές και οι απολεσθείσες έδρες περιέρχονται στο πρώτο σε εκλογικό ποσοστό κόμμα της Βουλής.
·        Μετά την οριστική καταμέτρηση των έγκυρων ψηφοδελτίων ανά την Επικράτεια και την κατανομή των εδρών σε κόμματα ανά εκλογική περιφέρεια διεξάγεται από το Εκλογοδικείο κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων Βουλευτών του ιδίου κόμματος της εκλογικής περιφέρειας που είχαν δηλωθεί ως υποψήφιοι και κληρώνονται τόσοι ως Βουλευτές όσες και οι έδρες που κατέκτησε η παράταξή τους.
·          Βουλευτική έδρα χωρίς κλήρωση κατακτά ο αρχηγός κάθε κόμματος που εισέρχεται στη Βουλή και επιλέγει ο ίδιος την εκλογική περιφέρεια που θέλει να εκπροσωπήσει στη Βουλή των Ελλήνων. 
·        Ο αρχηγός ενός κόμματος, που εκπροσωπείται στη Βουλή και κατέχει βουλευτικό αξίωμα, αν παραιτηθεί ή εκλείψει ή αντικατασταθεί από την κομματική του οργάνωση, στερείται τη βουλευτική έδρα και αυτή καταλαμβάνεται από το νέο αρχηγό.
·        Δεν επιτρέπεται ανεξαρτητοποίηση Βουλευτή ενός κόμματος με ταυτόχρονη διατήρηση της βουλευτικής του έδρας, ούτε η προσχώρησή του σε άλλο κόμμα μαζί με τη βουλευτική του ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή διενεργούνται βουλευτικές εκλογές στην εκλογική περιφέρεια που ανήκε ο ανεξαρτητοποιηθείς Βουλευτής με τις ίδιες διαδικασίες υποψηφίων, τα ίδια ή άλλα πολιτικά κόμματα, ακόμη και με νέες ή του ίδιου ή μεμονωμένες υποψηφιότητες και την έδρα καταλαμβάνει ο υποψήφιος του κόμματος που απέσπασε το μεγαλύτερο ποσοστό των εγκύρων ψηφοδελτίων. 
·           Αν εκλείψει ένας Βουλευτής ή παραιτηθεί για λόγους υγείας ή άλλης αιτίας που τον εμποδίζει να ασκήσει τα βουλευτικά του καθήκοντα, τότε αυτός αντικαθίσταται με άλλον Βουλευτή, ύστερα από κλήρωση και από την ίδια κατάσταση των υποψηφίων του ίδιου κόμματος στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Αν επιχειρηθεί τέτοια ενέργεια από ένα Βουλευτή, τότε αυτός αντικαθίσταται αμέσως με άλλον Βουλευτή, ύστερα από κλήρωση, από την ίδια κατάσταση υποψηφίων του ίδιου κόμματος στην ίδια περιοχή. 
·         Σε περίπτωση που για διάφορους λόγους έχουν υποβάλλει παραίτηση όλοι οι υποψήφιοι του ίδιου κόμματος στην ίδια περιοχή, τότε διεξάγονται πάλι εκλογές σε αυτήν την περιφέρεια για την εκλογή νέου ή νέων Βουλευτών με τις ισχύουσες διαδικασίες.
 ·       Αν ταυτοχρόνως με την παραίτηση ενός Βουλευτή παραιτηθούν και οι υποψήφιοι από τον ίδιο κατάλογο υποψηφίων του ίδιου κόμματος στην ίδια περιοχή, προκειμένου να διευκολύνουν σκοπίμως τη διάθεση της βουλευτικής έδρας στο μοναδικό εναπομείναντα υποψήφιο και δεν έχουν απομείνει τουλάχιστον δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι για να κληρωθεί ένας εξ αυτών ως Βουλευτής, τότε στην εκλογική περιφέρεια διενεργούνται βουλευτικές εκλογές και η έδρα ή έδρες απονέμονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. 
·        Έτσι, η ρύθμιση αυτή αποτρέπει τις αποστασίες, τη βάναυση ανατροπή της βούλησης της λαϊκής κυριαρχίας και την εξαγορά συνειδήσεων από διάφορα εξωκοινοβουλευτικά συμφέροντα για λόγους ιδιοτέλειας του ίδιου, των υποστηρικτών του και των ευνοουμένων από τη στάση του. Νέα κόμματα και νέες πλειοψηφίες δημιουργούνται με τη λαϊκή ετυμηγορία ύστερα από εκλογές και ποτέ με αποσκιρτήσεις, προσχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις Βουλευτών μετά την εκλογή τους. Τα ιουλιανά γεγονότα του 1965 θα είχαν αποφευχθεί και δε θα είχε τραυματιστεί βάναυσα η πολιτική ομαλότητα, αν ίσχυαν όσα εδώ θεσμοθετούνται με την παραπάνω ρύθμιση.
·        Το καθήκον του Βουλευτή συνίσταται στο να βουλεύεται ελεύθερα, να δρα συλλογικά, να εκφέρει την προσωπική του κρίση ελεύθερα χωρίς σκοπιμότητες, να προτείνει τα βέλτιστα για το κοινωνικό σύνολο, να σέβεται την πλειοψηφία, να αποδέχεται τις αποφάσεις των πολλών έστω και αν διαφωνεί, να αποκαλύπτει αντιδημοκρατικές και αντικοινωνικές σκοπιμότητες στις αποφάσεις και συμπεριφορές των συναδέλφων του, να ομολογεί την αλήθεια και όταν αυτή δεν είναι ευχάριστη, να ελέγχει το δημόσιο βίο, να συνεισφέρει ακούραστα στον τόπο του και να μη  μηχανορραφεί ούτε να διαταράσσει την πολιτική ζωή αναίτια και να υπερασπίζεται τη δημοκρατική ομαλότητα.
·        Βουλευτής που καταδικάζεται αμετάκλητα από την τακτική δικαιοσύνη για οικονομικά εγκλήματα ή για άλλες εκούσιες εγκληματικές του ενέργειες, χάνει οριστικά και αμετάκλητα το δικαίωμα να διεκδικήσει στο μέλλον κάθε αιρετό αξίωμα.
·            Αν η κυβέρνηση, στη σχετική διαδικασία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης από τη Βουλή, καταψηφιστεί, τότε παραιτείται. Ακολουθούν διερευνητικές εντολές από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως ορίζει το Σύνταγμα για το σχηματισμό νέας βιώσιμης κυβέρνησης και, αν η Βουλή παράσχει ψήφο εμπιστοσύνης, αποφεύγεται η έκτακτη προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία.
·       Βουλευτής κόμματος που διαγράφηκε από τα κομματικά του όργανα για καταστατικά πειθαρχικά παραπτώματα της κομματικής του οργάνωσης,  στερείται αυτομάτως τη βουλευτική του ιδιότητα και η κενωθείσα έδρα αναπληρώνεται με βουλευτικές εκλογές στην εκλογική περιφέρεια με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες με τη συμμετοχή και του ιδίου ως ανεξαρτήτου ή με άλλον κομματικό σχηματισμό, αν το επιθυμεί και η έδρα κατακτιέται από το πλειοψηφίσαν ψηφοδέλτιο.
·         Αν παραιτηθεί ή αποβιώσει Βουλευτής εκλεγμένος ως μεμονωμένος υποψήφιος, την έδρα του στην ίδια περιοχή καταλαμβάνει με κλήρωση υποψήφιος του πρώτου σε έδρες κόμματος στη Βουλή.
·        Ο κατάλογος υποψηφίων για κλήρωση στο βουλευτικό αξίωμα κάθε κόμματος παραμένει σε ισχύ μέχρι τις επόμενες εκλογές.
·        Καταργούνται όλες οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τη συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών από βουλευτές για έρευνα, πορίσματα και παραπομπή στη Δικαιοσύνη ατόμων που άσκησαν κυβερνητική εξουσία, αλλά και Βουλευτών, Υπουργών που παραπέμπονται για θέματα οικονομικών σκανδάλων, για έκνομες υπουργικές αποφάσεις, για κακοδιοίκηση, φαυλότητα, ιδιοτέλεια, αποδοχή προσφορών και προϊόντων εγκληματικής μορφής κατά του Δημοσίου και του κοινωνικού συμφέροντος. Η Βουλή δεν ασκεί δικαστικές ή προδικαστικές έρευνες και δεν μπορεί να κάνει προτάσεις με πορίσματα εξεταστικών επιτροπών προς τη δικαστική εξουσία. Όλες οι υποθέσεις θεμάτων δικαιοσύνης των μελών του Κοινοβουλίου περιέρχονται στην αρμοδιότητα των οργάνων της δικαστικής εξουσίας και στα αρμόδια δικαστήρια, όπως ισχύει για κάθε Έλληνα πολίτη με νομοθετική ρύθμιση για προτεραιότητα στη δικαστική διαδικασία όσων ασκούν αιρετά δημόσια αξιώματα.
·        Η ανάδειξη στο βουλευτικό αξίωμα με κλήρωση μεταξύ συνυποψηφίων καταπολεμά την οικογενειοκρατία, το νεποτισμό, τον πολιτικό επαγγελματισμό και την πολιτική ευνοιοκρατία. Ακόμη περιορίζει τον αθέμιτο ανταγωνισμό, ελαχιστοποιεί τις ατομικές εκλογικές δαπάνες, αποκλείει τον εκμαυλισμό συνειδήσεων, αποτρέπει τον ενδοκομματικό διαγκωνισμό, στερεί τη φιλοδοξία μόνιμης πολιτικής καριέρας, ανανεώνει διαρκώς το πολιτικό σκηνικό, παρέχει ευκαιρίες συνεισφοράς σε Βουλευτές χωρίς διασυνδέσεις, χωρίς εξαγορά ψήφων , χωρίς ατομικά ρουσφέτια διορισμών, προσλήψεων και άλλων ευνοιών. 
·             Όλοι οι υποψήφιοι είναι εκ προοιμίου ικανοί να κατακτήσουν το βουλευτικό αξίωμα. Αν τυχόν μερικοί υστερούν σε ικανότητες, ευθύνονται όσοι τους επέλεξαν και οι ίδιοι που δέχτηκαν την υποψηφιότητα τους. Τυχόν μετριότητες επιβάλλεται να αποκλειστούν από τις επόμενες εκλογές. Οι Βουλευτές με κλήρωση καθίστανται απαλλαγμένοι από το άγχος του προσωπικού πολιτικού κόστους, της προσωπικής επανεκλογής, της σιγουριάς για μόνιμη πολιτική καριέρα, της πολιτικής συναλλαγής, του πολιτικού καιροσκοπισμού, του δια βίου βιοπορισμού από την ενασχόληση με τα κοινά, της εξαγοράς ή του χρηματισμού για έκνομες προωθήσεις συμφερόντων, τη δυνατότητα εκβιασμού για υπουργικά αξιώματα με προθέσεις ανεξαρτητοποίησης, αποστασίας ή καταψήφισης ενός κυβερνητικού σχήματος, αναζητώντας την πολιτική επιβίωση με άθλιες μεταμορφώσεις και καιροσκοπικές προσχωρήσεις σε άλλους πολιτικούς χώρους για επανεκλογή.
·           Έχει επισημανθεί πως μερικοί ψηφοφόροι που σημειώνουν σταυρό προτίμησης σε έναν υποψήφιο έχουν πάρει κομματική γραμμή, άλλοι πως έχουν επενδύσει σε ατομικά αιτήματα-ρουσφέτια, κάποιοι έχουν πωλήσει ή παζαρέψει την ψήφο τους, ενώ ελάχιστοι είναι οι ψηφοφόροι που ψηφίζουν αξιοκρατικά και ανεπηρέαστα. Έτσι έχουν δημιουργηθεί πολιτικές κάστες, πολιτικά τζάκια, μόνιμοι επαγγελματίες της πολιτικής, κληρονόμοι με σιγουριά μιας μακρόχρονης ή ισόβιας πολιτικής καριέρας. Τα φαινόμενα αυτά επιβάλλεται να σταματήσουν οριστικά, γιατί μόνο παθογένειες και δεινά επέσυραν στην πολιτική ζωή και στο δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας μας. Δε συνάδουν τέτοιες πρακτικές σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα ούτε τέτοιες ενέργειες σε αντιπροσώπους της λαϊκής κυριαρχίας. Όλοι οι υποψήφιοι δικαιούνται ίσων ευκαιριών και ίσης αντιμετώπισης.

3. ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

·         Καταργείται η εκλογή Ευρωβουλευτών με λίστα προτεραιότητας των υποψηφίων από κάθε κόμμα.
·         Οι υποψηφιότητες κάθε κόμματος ανέρχονται υποχρεωτικά στον αριθμό του συνόλου των Ελλήνων Ευρωβουλευτών (22).
·         Η κατανομή σε έδρες διενεργείται με βάση το ολικό ποσοστό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε κόμματος σε όλη την Επικράτεια και με βάση το εκλογικό μέτρο για κάθε έδρα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
·         Τα πρόσωπα που καταλαμβάνουν τις έδρες κάθε κόμματος κληρώνονται αδιάβλητα ανάμεσα σ΄όλους τους υποψήφιους του ίδιου κόμματος.
·         Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μεμονωμένων υποψηφιοτήτων για το Ευρωκοινοβούλιο και κατακτιέται η έδρα, αν ο υποψήφιος συγκεντρώσει το εκλογικό μέτρο (100:22=4,55%) σε ποσοστό των έγκυρων ψηφοδελτίων σε όλη την Επικράτεια ή καταλάβει αδιάθετη έδρα με το μεγαλύτερο υπόλοιπο του εκλογικού μέτρου.
·       Όποιος ευρωβουλευτής παραιτηθεί ή ανεξαρτητοποιηθεί ή αποβιώσει ή καταδικαστεί για  εγκληματικές πράξεις, στερείται τη βουλευτική έδρα και αναπληρώνεται με κλήρωση από την ισχύουσα κομματική λίστα.
·         Για τη συνταξιοδότηση των ευρωβουλευτών ισχύει ό,τι και για τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πρώην και εν ενεργεία.

Β) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ & ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
      
     Οικονομική Επιχορήγηση Κομμάτων

·        Καταργείται η οικονομική επιχορήγηση των πολιτικών κομμάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
·        Όσα κόμματα προεισέπραξαν την κρατική χορηγία πέραν του 2014, υποχρεούνται να επιστρέψουν στο ακέραιο και στο σύνολο το προεισπραχθέν ποσό μέσα στο επόμενο ημερολογιακό έτος, άλλως επιδικάζεται το διπλάσιο του προεισπραχθέντος και αποκλείονται από όλες τις μελλοντικές εκλογικές αναμετρήσεις για όσο χρονικό διάστημα παραμένει η εκκρεμότητα αυτή.

Βουλευτική ασυλία – Παραγραφή αδικημάτων

·        Καταργείται οριστικά η βουλευτική ασυλία. Τυχόν κλήση βουλευτή από τη δικαιοσύνη ως εγκαλούμενου για κάθε μορφής αδίκημα η υπόθεση εκδικάζεται κατά προτεραιότητα εντός 3μήνου από τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια και με πέρας κάθε τελεσιδικίας εντός 18 μηνών ως μέγιστο χρονικό διάστημα.
·        Καταργείται κάθε μορφή παραγραφής υπουργικού ή βουλευτικού αδικήματος ή άλλου αιρετού οργάνου της πολιτείας για οποιοδήποτε αδίκημα, εξομοιούμενοι Υπουργοί, Βουλευτές και Δημόσιοι Υπάλληλοι με ό,τι ισχύει για κάθε Έλληνα πολίτη της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όλα τα αδικήματα αυτών, οποτεδήποτε στοιχειοθετηθούν και ανεξαρτήτως χρονικού ορίου τέλεσής τους, περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης.
·        Κανένα πειθαρχικό αδίκημα για δωροδοκία, υπεξαίρεση χρημάτων, κερδοσκοπία, φοροδιαφυγή, εξαπάτηση υπηρεσιών για ίδιο όφελος, πλαστογραφία αποφάσεων και υπογραφών, εξαπάτηση οργάνων της πολιτείας, εγκληματικές ενέργειες ληστειών, στέρησης της ζωής, ασέλγειας σε ανήλικα και ειδικών αναγκών άτομα, χορήγηση τίτλου σπουδών ή μετεκπαίδευσης με πλαστά παραστατικά δεν παραγράφεται και η αντιμετώπισή τους ανήκει στα αρμόδια όργανα της δικαστικής εξουσίας.
·        Καθιερώνεται το ασυμβίβαστο βουλευτικής ιδιότητας και άσκησης επαγγέλματος κατά τη διάρκεια της βουλευτικής θητείας.

Θητεία βουλευτών

·        Θεσπίζεται ανώτατο συνολικό χρονικό όριο άσκησης βουλευτικών καθηκόντων οι 4 τετραετίες και συνολικά τα 16 χρόνια κατ΄ανώτατο όριο διαρκώς ή συνολικά έστω και με ενδιάμεση τυχόν αποχή ή μη επανεκλογή. Ουδείς όμως δύναται να είναι υποψήφιος για κλήρωση ως Βουλευτής πέραν των 5 τετραετιών συνολικά χωρίς περιορισμό χρονικής διάρκειας.
·        Καταργούνται κάθε μορφής αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων στα γραφεία κομμάτων, υπουργών και βουλευτών. Όλες οι μέχρι σήμερα αποσπάσεις λήγουν με το τέλος του τρέχοντος έτους.
·        Η κατανομή των 150 βουλευτικών εδρών γίνεται κατά εκλογικές περιφέρειες, που μερικές συνενώνονται εντός των 12 γεωγραφικών περιφερειών που προβλέπει ο ισχύων εκλογικός νόμος, με κατάτμηση των ευρύτερων περιοχών Α’ & Β΄ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, Πειραιά και υπολοίπου Αττικής σε διεδρικές ή τριεδρικές ή τετραεδρικές ή πενταεδρικές και με βάση το αποτέλεσμα της απογραφής του 2011. Διάγραμμα οριοθέτησης εκλογικών περιφερειών με τις αναλογούσες έδρες σε κάθε περιοχή επισυνάπτεται στις τελευταίες σελίδες του κειμένου της Δημοκρατικής Μεταρρύθμισης.
·        Ουδεμία εκλογική περιφέρεια εκπροσωπείται με λιγότερες από 2 και περισσότερες από 5 βουλευτικές έδρες.
·         Βουλευτές κάθε εκλογικής περιφέρειας διεκδικούν και λαμβάνουν χώρο πολιτικού γραφείου στα οικεία Δημαρχεία της εκλογικής τους περιοχής με τρία γραφεία το πλείστον συνολικά χωρίς δαπάνες ενοικίου και κοινόχρηστων παροχών ρεύματος, κλιματισμού και καθαριότητας.
·        Η επιλογή εργαζομένων σε πολιτικά γραφεία, καθώς και η αμοιβή και η κοινωνική ασφάλισή τους βαρύνει τον αρμόδιο εργοδότη.

         Αμοιβές και συντάξεις αιρετών οργάνων της πολιτείας

        Πρόεδρος Δημοκρατίας

·        Η αμοιβή του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ μηνιαίως. Τα λειτουργικά έξοδα της Προεδρίας καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός.
·        Η σύνταξη του Προέδρου της Δημοκρατίας με 5ετή και 10ετή θητεία καθορίζεται στις 2.000 ευρώ και 4.00 ευρώ αντιστοίχως και χορηγείται από το συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό φορέα του επαγγέλματός του. Ουδεμία σύνταξη υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
     
Πρωθυπουργός, Υπουργοί, Βουλευτές και Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων

·        Οι αμοιβές του Πρωθυπουργού, των Υπουργών, των Υφυπουργών, των Γραμματέων των Υπουργείων και άλλων επιλεγμένων και διορισμένων παραγόντων στη Διοίκηση Οργανισμών και άλλων Υπηρεσιών του Δημοσίου καθορίζεται με αναλογική σχέση και οροφή το μισθό του Πρωθυπουργού τις 9.000 ευρώ, με κατιούσα κάθε φορά το 1/10 κατά ιεραρχία και επίπεδο κατάταξης όλων αυτών των αιρετών ατόμων ως Υπουργών, Υφυπουργών και Βουλευτών και αντιστοίχως των εξωκοινοβουλευτικών Υπουργών και Υφυπουργών. Τα λειτουργικά έξοδα όλων των παραπάνω φορέων άσκησης εξουσίας καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός.
·        Καθορίζεται πάγια βουλευτική οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό το ποσό των 7.000 ανά μήνα με ταυτόχρονη κατάργηση κάθε μορφής ατέλειας ή επιδοματικής ενίσχυσης για υπαλλήλους γραφείων, ενοίκιο κατοικίας, ξενοδοχειακής διαμονής, τηλεφωνικής επικοινωνίας, καρτοκινητής ή άλλης μορφής τηλεπικοινωνίας, όπως και η δωρεάν μετακίνηση με κάθε μορφής μεταφορικό μέσο στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό.
·        Ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται σε βουλευτές για συμμετοχή σε επιτροπές έργου της Βουλής. Η παρουσία των βουλευτών σε όλες τις εργασίες της Βουλής και τις επιτροπές έργου που ορίζεται έκαστος είναι υποχρεωτική και άμισθη.
·        Ισχύουν για Πρωθυπουργούς, Υπουργούς, Βουλευτές και Γραμματείς Υπουργείων όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν οι Έλληνες πολίτες με την υποχρέωση να καταθέτουν δήλωση «πόθεν έσχες» με την πρώτη ανάληψη αιρετής και διορισμένης θητείας και την αντιπαραβολή αυτής με την τελευταία δήλωση «πόθεν έσχες» κατά τη λήξη της θητείας τους στα παραπάνω αξιώματα.
·        Περιορίζεται στο 1/10 ο αριθμός των επιλεγμένων Συμβούλων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και των Υπουργών.
·        Τα αιρετά αξιώματα της ελληνικής πολιτείας δεν ασκούνται για επαγγελματισμό και βιοπορισμό. Πολύ περισσότερο δεν ασκούνται για πλουτισμό. Η ενασχόληση με τα κοινά θεωρείται προσφορά προς την κοινωνία και τους πολίτες της.
·           Καταργείται η οικονομική εξομοίωση Βουλευτών και Δικαστικών. 
·           Καταργείται οριστικά η χορήγηση βουλευτικής σύνταξης. Οι ασκήσαντες αιρετά αξιώματα της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως Πρόεδρος Δημοκρατίας, Πρωθυπουργοί, Υπουργοί και Βουλευτές, αλλά και Ευρωβουλευτές Περιφερειάρχες, πρώην Νομάρχες, Δήμαρχοι, Κοινοτάρχες κ.ά.ό. λαμβάνουν σύνταξη μετά το 60ο ή 65ο έτος της ηλικίας τους από το βασικό ασφαλιστικό φορέα της επαγγελματικής τους ασφάλισης, (λ.χ. από τα αντίστοιχα ταμεία δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών, δημοσίων υπαλλήλων κ.ά.) με προσμέτρηση του σχετικού χρόνου άσκησης αυτών των αξιωμάτων στον ασφαλιστικό φορέα του επαγγέλματός τους και παράλληλα μεταφέρονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές στα αντίστοιχα ταμεία της επαγγελματικής κατάταξης εκάστου πριν αναλάβουν αιρετά αξιώματα ή σε αυτά που θα ενταχτούν επαγγελματικά μετά το πέρας άσκησης αιρετών αξιωμάτων.
·        Όσοι ήδη λαμβάνουν σύνταξη από την ενασχόλησή τους με τα κοινά σε αξιώματα Προέδρου Δημοκρατίας, Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών, Ευρωβουλευτών, Δημάρχων, Κοινοταρχών κ.τ.ό., μεταφέρονται από 01/01/2015 στα αντίστοιχα ταμεία των ασφαλισμένων της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και λαμβάνουν την αναλογούσα σύνταξη με τους άλλους ασφαλισμένους.
·        Καταργούνται τα κρατικά υπουργικά Ι.Χ. αυτοκίνητα, εκτός από αυτά του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας.
·        Μετακινήσεις με οποιοδήποτε μέσο του Προέδρου Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, των Υπουργών και άλλων αιρετών οργάνων, όπως και έξοδα διαμονής κλπ. για προσωπικούς λόγους ψυχαγωγίας και περιήγησης βαρύνουν οικονομικά τα ίδια άτομα και σε καμία περίπτωση τον κρατικό προϋπολογισμό.
·        Καταργείται το αφορολόγητο απόκτησης αυτοκινήτου και άλλου μεταφορικού ή τεχνολογικού μέσου και ισχύουν για τους Βουλευτές ό,τι ισχύει ανάλογα για κάθε Έλληνα πολίτη.
·        Βουλευτές, τέως ή εν ενεργεία, που έχουν αποκτήσει αφορολόγητο αυτοκίνητο, υποχρεούνται εντός ενός έτους, το 2015, να προβούν στον εκτελωνισμό του με τις διατάξεις που ισχύουν για όλους τους πολίτες στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, για να λάβουν τίτλο ιδιοκτησίας. Άλλως, κάθε ανάλογο όχημα επιστρέφεται στον οργανισμό (ΟΔΔΥ) που προβαίνει στο δημόσιο πλειστηριασμό του οχήματος.

          Υπάλληλοι Βουλής

·        Περιορίζονται οι υπάλληλοι στη Βουλή των Ελλήνων στο 1/3 του σημερινού αριθμού και ρυθμίζονται οι αποδοχές τους αναλόγως των άλλων δημοσίων υπαλλήλων με τα ανάλογα προσόντα ικανοτήτων και τις αντίστοιχες περικοπές μισθοδοσίας, με κατάργηση προνομίων 13-17 μισθού και προκλητικού οικονομικού εφάπαξ.

         Αστυνομική Προστασία

·        Αστυνομική προστασία και συνοδεία διατίθεται μόνο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς και τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αν το επιθυμούν.
·        Αστυνομική προστασία παρέχεται και στους Αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, στους Προέδρους της Δικαστικής Εξουσίας και τον Αρχιεπίσκοπο, εφόσον το επιθυμεί.
·        Καταργείται η προστασία και συνοδεία Βουλευτών, Ευρωβουλευτών και ιδιωτών από αστυνομικά όργανα. Όποιος θεωρεί ότι απειλείται έχει δικαίωμα αυτοπροστασίας με δικές του δαπάνες.

Γ) ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΑΞΗΣ ΑΤΑΣΘΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΘΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Κρατική περιουσία

·        Κανένας οργανισμός με κρατική διαχείριση και διοίκηση δεν εκποιείται, εφόσον μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιάσει ελλειμματικό προϋπολογισμό.
·        Όσοι, όμως, την τελευταία δεκαετία παρουσιάζουν ελλειμματικούς ισολογισμούς, παύει η κρατική οικονομική ενίσχυση και αναζητούνται αγοραστές, εκτός αν επανασχεδιαστεί ισολογισμός σε έσοδα και δαπάνες με μειώσεις μισθών, θέσεων εργασίας και ό,τι άλλο μέτρο θα συνέβαλλε στην οριστική εξάλειψη των ελλειμμάτων.

Μέσα μεταφοράς

·         Καταργούνται όλες οι σχετικές διατάξεις που προβλέπουν τη διάθεση κρατικών μέσων μεταφοράς, Ι.Χ. και πολυθέσια οχήματα, σε κρατικούς υπαλλήλους όλων των Υπουργείων και των Οργανισμών, τόσο μεμονωμένων ατόμων ως αξιωματούχων όσο και εργαζομένων, αλλά και σε αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., σε κληρικούς και οποιοδήποτε φορέα πολιτικής οργάνωσης.
·        Εξαιρούνται από την προηγούμενη διάταξη  και χορηγούνται όσα οχήματα απαιτούνται για τη λειτουργία υπηρεσιών (ουχί ατόμων) των Υπουργείων, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, των Κρατικών Νοσοκομείων και Μ.Μ.Ε., της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Δασικής Προστασίας, των Τεχνικών Υπηρεσιών με κρατική διαχείριση, όπως αυτές της τεχνικής εργασιακής απασχόλησης των ΔΕΚΟ και άλλων Ιδρυμάτων με κρατική μέριμνα, όπως νοσοκομεία, ιδρύματα για ΑΜΕΑ κ.ά.ό.

        Προνόμια, παροχές, επιδόματα

·         Η θέσπιση της ισότητας, της ισοτέλειας και της ίδιας αμοιβής για ίσης αξίας προσφορά εργασίας με ανάλογη κατάταξη εργασιακών ικανοτήτων και με βάση σπουδές και ειδική επιστημονική κατάρτιση αποτελεί το βασικό πυρήνα του Ενιαίου Μισθολογίου, χωρίς πλασματικούς χρόνους εργασίας, πλασματικές κατατάξεις και ειδικές ρυθμίσεις για εργαζόμενους σε διαφορετικούς τομείς της κρατικής μηχανής. (υπάλληλοι Βουλής, Υπουργείων, εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ κ.τ.ό.)
·         Καταργούνται για όλους τους εργαζόμενους κάθε μορφής προνόμια, παροχές, επιδόματα, άλλα αγαθά σε υπηρεσίες και αναλώσιμα προϊόντα (μονάδες ηλεκτρισμού, τηλεφώνου κ.τ.ό.), οι πλασματικοί μηνιαίοι μισθοί, εκτός αυτών που αφορούν το οικογενειακό επίδομα και εκείνα για τα οποία ο ασφαλισμένος υποβλήθηκε σε κρατήσεις από την αμοιβή της εργασίας του.
·         Καταργούνται όλοι οι κρατικοδίαιτοι οργανισμοί, ινστιτούτα, εταιρείες, επιτροπές κ.ά. που δε συνδέονται άμεσα με δημόσιες υπηρεσίες και δε στελεχώνονται με δημόσιους υπάλληλους, όπως είναι η ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου), η ΕΤΑ (Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων), ο ΟΔΔΥ, ο ΕΟΜΕΧ, το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας κ.ά. συναφείς οργανισμοί.
·         Καταργείται το προνόμιο σε εργαζομένους ή οικείους αυτών της δωρεάν μετακίνησης με κάθε μορφής μεταφορικό μέσο, ξηράς, θάλασσας και αέρα, εκτός από Α.Μ.Ε.Α που έχουν λάβει αυτό το ευεργέτημα.

               Ραδιοφωνία - Τηλεόραση

·         Μειώνεται το εργασιακό προσωπικό στην κρατική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση στο 1/3. Ενοποιούνται οι Διοικήσεις Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης σε δύο Δ.Σ., αναπροσαρμόζονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και εξομοιώνονται οι αμοιβές των εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. κατά αναλογία με αυτές των εργαζομένων στο Ελληνικό Δημόσιο, καθιερώνεται ο ισολογισμός του προϋπολογισμού για κάθε μέσο Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης και αναζητούνται πηγές άντλησης χρηματικών πόρων. Σε καμιά περίπτωση από το 2015 και μετά το Ελληνικό Δημόσιο δεν υποχρεούται να καλύψει τυχόν ελλείμματα σε μισθούς, κόστος παραγωγής προγραμμάτων, τεχνολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα των εξωτερικών μονάδων παραγωγής προγράμματος.
·          Απαγορεύεται η ιδιοκτησία από το ίδιο άτομο ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής συχνότητας ή η έκδοση εφημερίδας με παράλληλη ιδιοκτησία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού μέσου.
·            Αίρεται η άδεια λειτουργίας και η ιδιοκτησία ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής συχνότητας από αναγνωρισμένα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στην πολιτική ζωή της χώρας.
·      Παύει οριστικώς η κρατική οικονομική ενίσχυση σε Μ.Κ.Ο. και σωματεία ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Κράτος, Εκκλησία και Κλήρος

·         Οριστικοποιείται ο χωρισμός Εκκλησίας και Κράτους. Αξιοποιείται η εκκλησιαστική περιουσία, καθιερώνεται ως ισότιμη με τη θρησκευτική η πολιτική ορκωμοσία όσων τους επιβάλλεται και την επιλέγουν.
·         Καταργείται η κρατική μισθοδοσία του ανώτατου και ανώτερου Κλήρου, όλων των μη εγγάμων κληρικών και όσων κληρικών υπηρετούν σε έδρες Ενορίες όλων των παλαιών Καποδιστριακών Δήμων και στις έδρες των νέων Δήμων της Επικράτειας. Εξαιρούνται μόνον οι έγγαμοι κληρικοί που υπηρετούν σε Δημοτικά Διαμερίσματα όλης της Επικράτειας. Καταργείται, επίσης, η διπλοθεσία των κληρικών που συνεπάγεται διπλομισθία. 
·         Επιλέγεται ελεύθερα η ταφή ή η καύση των νεκρών χωρίς θρησκευτικούς περιορισμούς.

Δημόσιοι οργανισμοί και απεργία

·         Αίρεται το δικαίωμα για απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων σε Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφάλειας, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Ηλεκτροδότηση, Κρατικές Μεταφορές, Καθαριότητα, Υπηρεσίες Υγείας και Κρατικής Κοινωνικής Μέριμνας, ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας, καθώς και σε εργαζόμενους σε Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία.
·         Η λειτουργία Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων εναρμονίζεται με την ανάλογη ημερήσια λειτουργία αυτών στις άλλες χώρες της Ε.Ε. και με επιδίωξη η λειτουργικότητα κάθε χώρου να καλύπτει πρωτίστως τις αμοιβές και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων από όλες τις πηγές άντλησης πόρων, όπως εισιτήρια, έντυπα, τουριστικά ενθύμια κ.ά.

 Επανακαθορισμός συντάξεων

·         Απογραφή εντός 3μήνου όλων των αναπηρικών συντάξεων και επαναχορήγηση σε όσους τεκμηριώνεται νομίμως η κατηγορία αναπηρίας τους.
·         Επανεξέταση όλων των συνταξιούχων εντός 3μήνου, που λαμβάνουν σύνταξη σε χώρες εκτός Ελλάδας (Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κ.ά.) ως αγροτικές, αναπηρικές κ.τ.ό. Περικοπή όλων όσων χορηγήθηκαν με πλαστά και έκνομα παραστατικά.
·         Σε όσους αναγνωρισθεί το δικαίωμα χορήγησης συντάξεων, αυτές εξισώνονται με τις αντίστοιχες που χορηγεί για τις ίδιες κατηγορίες συνταξιούχων η χώρα διαμονής τους.
·         Κατάργηση όλων των συντάξεων για συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση. Είναι αδύνατο άτομα με ηλικία μικρότερη των 80 ετών να λαμβάνουν τη σχετική σύνταξη. Όσοι υπερήλικες επιβιώνουν μέχρι σήμερα, ασφαλώς θα εξαιρεθούν της κατάργησης.
·         Θέσπιση αυστηρών οικονομικών κυρώσεων σε όσους με απόκρυψη το θάνατο οικείων ατόμων εξακολουθούν να εισπράττουν σύνταξη αποβιωσάντων ασφαλισμένων και με ποινική ρήτρα επιστροφής στο διπλάσιο των εισπραχθέντων παράνομα.

          Ένοπλες Δυνάμεις – Άμυνα

·        Περιορισμός αριθμού Ανώτατων και Ανώτερων Αξιωματικών.
·        Μείωση αριθμού εισακτέων σε σχολές παραγωγικές Αξιωματικών εκτός από Σχολή Ικάρων.
·        Επαναδιάταξη έδρας στρατιωτικών μονάδων με βάση τις αμυντικές εξελίξεις.
·        Εγκατάλειψη στρατοπέδων, μείωση αυτών στα απαραιτήτως αναγκαία και οικονομική αξιοποίηση των σχετικών χώρων.
·        Δραστική μείωση παρωχημένων αμυντικών μέσων και ενίσχυση Πολεμικής Αεροπορίας και Πολεμικού Ναυτικού με ανάλογη σε αριθμό και ικανότητες κατάρτιση στελεχών.
·        Καθιέρωση 9μηνης υποχρεωτικής θητείας σε όλα τα Σώματα. Βασική υποχρεωτική εκπαίδευση σε όλους 3μηνης διάρκειας με δυνατότητα εξαγοράς του υπόλοιπου 6μήνου με 500 ευρώ ανά μήνα.
·        Επέκταση του θεσμού της 5ετούς μισθωτής υπηρεσίας οπλιτών κυρίως σε μονάδες Αεροπορίας και Ναυτικού. Μετά από μία ή δύο ή τρεις 5ετίες υπηρεσίας μοριοδότηση αυτών για εργασιακή μόνιμη απασχόληση μετέπειτα σε Εμπορικό Ναυτικό, Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας κ.τ.ό. ως συνέχιση της εργασιακής και ασφαλιστικής εξασφάλισης.

      Δ) ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ

      α) Εθνική  Σεισάχθεια

·        Απαλλαγή όλων των δανειοληπτών από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και άλλους Τραπεζικούς Οργανισμούς που έχουν εξοφλήσει τα 2/3 των ετήσιων δόσεων για αγορά 1ης κατοικίας και για άλλες οικονομικές και επιχειρησιακές παραγωγικές δραστηριότητες που δημιούργησαν θέσεις εργασίας και λειτουργούν μέχρι σήμερα.
·        Ρύθμιση δανείων και χρεών με απόσβεση του υπολοίπου των οφειλών, εφόσον έχει καταβληθεί το διπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
·        Χρηματοδότηση αναπτυξιακών επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με επιτόκιο τριπλάσιο του βασικού των καταθέσεων όψεως και με ανώτατο χρονικό όριο απόσβεσης τη δεκαετία.
·        Χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος και υγρών καυσίμων σε αγροτογεωργικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με τιμολόγιο αντίστοιχο της ΠΕΣΙΝΕ για το ηλεκτρικό ρεύμα και μειωμένο τιμολόγιο για τα υγρά καύσιμα.

   β) Παγκόσμια  Σεισάχθεια

·        Είναι γνωστό ότι όλες οι χώρες του πλανήτη μας έχουν χρέη από δάνεια κρατικών προϋπολογισμών, εξοπλισμών, αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Έτσι επιβάλλεται να αναληφθεί διεθνής σταυροφορία διάδοσης της Διακήρυξης σε παγκόσμια κλίμακα ότι  για όλα τα κράτη της υφηλίου από 01/01/2015 τα δάνεια κάθε μορφής και οι οικονομικές υποχρεώσεις προς Διεθνείς Οργανισμούς, Τράπεζες, Δ.Ν.Τ., ιδιώτες, βιομηχανίες πολεμικών εξοπλισμών κάθε μορφής θα εκπέσουν στο 50%, οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος χρέους για κάθε χώρα. Θεωρείται αδιανόητο να χρωστούν όλοι σε όλους ή όλοι σε μερικούς οικονομικούς κολοσσούς, ωσάν αυτοί να προέκυψαν στον πλανήτη μας ως εξωγήινοι και να μην απόκτησαν τα κεφάλαιά τους από την εκμετάλλευση των τεχνητών πολεμικών συγκρούσεων, την εκμετάλλευση εθνικού πλούτου κάθε χώρας και τις αμοιβές των εργαζομένων.
·        Με αυτήν τη Διεθνή Σεισάχθεια αποκοπής χρεών κατά 50% παρέχεται η δυνατότητα να ανασάνουν οικονομικά όλα τα κράτη, να διατεθούν πόροι για θέσεις εργασίας, ανάπτυξης επιχειρήσεων παραγωγής αγαθών, την παιδεία, την έρευνα, την υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της φτώχειας, της αμάθειας και της οικονομικής εξαθλίωσης. Αλλά θα υπάρχει και η δυνατότητα να στηριχθεί η ειρήνη, η κουλτούρα, η αναψυχή και η τέχνη και να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής όλων των λαών.
·        Είναι άδικο, εγκληματικό και απάνθρωπο οι φτωχοί να καθίστανται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Δεν είναι νοητό να χρωστούν όλοι σε όλους και να πιέζονται ή να απειλούνται οι αδύναμες χώρες με χρεωκοπία και με υφαρπαγή του εθνικού τους πλούτου από τους εκμεταλλευτές που καταδυναστεύουν τις οικονομίες των αδυνάτων. Γιατί το αναπάντητο ερώτημα θα παραμένει πώς και από πού ιδιώτες, Τράπεζες και οικονομικοί κολοσσοί απέκτησαν τον πλούτο και τον διαχειρίζονται αλαζονικά και απάνθρωπα, ωσάν να μην ευεργετήθηκαν από το μόχθο όλων των λαών και να μην εκμεταλλεύτηκαν με βάναυσα μέτρα τις ανάγκες τους για οικονομικό δανεισμό.
·        Do ut das έλεγαν οι Λατίνοι. Η Παγκόσμια Σεισάχθεια θα ευεργετήσει και τους σημερινούς Πιστωτικούς Οργανισμούς, αφού θα έχουν εξυγειανθεί τα οικονομικά όλων των χωρών, για να μπορούν να συνάπτουν νέα πιστωτικά προγράμματα για χρηματοδοτήσεις επενδύσεων.
·        Για όσες χώρες κράτη το ύψος των χρεών τους δεν υπερβαίνει το 1/10 του ΑΕΠ εκάστου να αναγνωριστεί ολική απόσβεση των χρεών του.
·        Ερευνητέον ως ζητούμενο, αν το συνολικό ποσό της απόσβεσης κάθε χώρας ως Σεισάχθεια, θα μπορούσε να παρασχεθεί ως ρευστό κεφάλαιο στην ίδια χώρα που αναγνωρίσθηκε η Σεισάχθεια, για να ενισχύσει περισσότερο την ανάπτυξη, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, την προαγωγή του πολιτισμού, τη θωράκιση της δημοκρατικής οργάνωσης και την οριστική απαλλαγή αυτής της χώρας από χρέη, ελλείμματα, με σταθερότητα πλέον τους πλεονασματικούς προϋπολογισμούς.

   
   Ε) ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ

·        Κατάργηση διατάξεων που περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης στο λόγο, την τέχνη, την αισθητική έκφραση και γενικά στον πολιτισμό.
·        Άρση διατάξεων για απαγόρευση έκδοσης Τύπου, Βιβλίων και προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας για λόγους προσβολής της δημόσιας αιδούς, η οποία καταργείται ως εννοιολογία και θεματική.
·        Άρση αδειοδότησης ιδιοκτησίας και λειτουργίας Μ.Μ.Ε. σε όσους ασκούν παράλληλες οικονομικές δραστηριότητες, με τις οποίες μπορούν να συνάψουν συμβάσεις εκτέλεσης δημόσιων έργων που χρηματοδοτούνται από το κράτος. Θέσπιση ασυμβίβαστου ιδιοκτησίας Μ.Μ.Ε. και αναλήπτη δημόσιων έργων με κρατική χρηματοδότηση.
·        Το άρθρο 120 του ισχύοντος στη χώρα μας Συντάγματος ορίζει το χρέος κάθε πολίτη απέναντι στους θεσμούς και τη δημοκρατική λειτουργία της κοινωνικής και πολιτικής μας οργάνωσης.
·        Η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του πολίτη, το πολίτευμα της ανοχής, της κριτικής, της διαφωνίας, της υπακοής στην πλειοψηφία, αλλά και της δημιουργίας και της προόδου.
·        Όσοι αμφισβητούν τους δημοκρατικούς θεσμούς και προσκαλούν τους πολίτες σε απείθεια, όσοι εκθειάζουν ή εκφράζουν τυραννικά πολιτεύματα και έχουν τυραννικές ιδεολογίες και πρακτικές, όσοι δε σέβονται τη λαϊκή κυριαρχία και τη δημοκρατική βούληση της πλειοψηφίας, είναι επιτακτικό δημοκρατικό χρέος να αποκαλύπτονται, να κατονομάζονται και να αποδοκιμάζονται από το δημοκρατικό φρόνημα των πολιτών, τη δημοκρατική ευσυνειδησία και το δημοκρατικό καθήκον της δημοσιογραφίας.
·        Το ίδιο ισχύει και για όσους καταπάτησαν και οικειοποιήθηκαν με πλαστά παραστατικά δημόσια και αλλότρια περιουσία και αγαθά, για όσους δωροδοκήθηκαν και έγιναν αποδέκτες προσφορών για ιδιοτέλεια και εξυπηρέτηση έκνομων αιτημάτων, αλλά και για όσους καταχράστηκαν τα δημόσια οικονομικά, για όσους δεκάστηκαν ή πρόσφεραν ατιμωρησία σε εγκληματικές κατά της κοινωνίας ενέργειες από οποιονδήποτε πολίτη.
·        Η Δημοκρατία δε χαρίζεται, κατακτιέται. Για να καταστεί εύρωστη και επωφελής, χρειάζεται διαρκή και συνετή αναζωογόνηση και μεταρρύθμιση.       ΣΤ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ


(Σε παρένθεση οι ισχύουσες έδρες κατά Νομούς και Εκλογικές Περιφέρειες)


Α' Εκλογική Περιφέρεια (24)  : 13

1. Έβρος (4)                        : 2 
2. Ροδόπη-Ξάνθη (3+3)      : 3 {ή Έβρος-Ροδόπη-Ξάνθη: 5}
3. Δράμα-Καβάλα (3+4)     : 4
4. Σέρρες (7)                        : 4


Β' Εκλογική Περιφέρεια (26)  : 14


1. Α' Θεσσαλονίκης (16)      :8
2. Β' Θεσσαλονίκης-Χαλκιδική (7+3) : 6


Γ' Εκλογική Περιφέρεια (25)  : 13


1. Κιλκίς-Πέλλα (3+4)          : 4
2. Ημαθία-Πιερία (4+4)        : 4
3. Καστοριά-Φλώρινα (2+2) : 2
4. Κοζάνη-Γρεβενά (5+1)     : 3


Δ' Εκλογική Περιφέρεια (15)  : 8


1. Ιωάννινα-Θεσπρωτία (5+1)           : 3 {ή Ιωάννινα-Θεσπρωτία-Κέρκυρα: 5}
2. Άρτα-Πρέβεζα-Λευκάδα (3+2+1) : 3 
3. Κέρκυρα (3)                                   : 2  {ή Άρτα-Πρέβεζα-Λευκάδα-Κέρκυρα: 5}


Ε' Εκλογική Περιφέρεια (25)  : 13


1. Αιτωλοακαρνανία (8)          :4
2. Αχαΐα-Κεφαλλονιά (9+1)    :5
3. Ηλεία-Ζάκυνθος (6+1)        :4


ΣΤ' Εκλογική Περιφέρεια (18)  : 9


1. Κορινθία (4)                          : 2
2. Αργολίδα-Αρκαδία (3+3)      : 3   {ή Κορινθία-Αργολίδα-Αρκαδία: 5}
3. Μεσσηνία-Λακωνία (5+3)    : 4
 
Ζ' Εκλογική Περιφέρεια (14)  : 7


1. Λέσβος-Χίος-Σάμος (3+2+1)   : 3
2. Κυκλάδες-Δωδεκάνησα (3+5) : 4


Η' Εκλογική Περιφέρεια (16)  : 8


1. Χανιά-Ρέθυμνο (4+2)             : 3
2. Ηράκλειο-Λασίθι (8+2)          : 5


Θ' Εκλογική Περιφέρεια (59)  : 32


1. Α' Αθηνών (17)                      : 9
2. Β' Αθηνών (42)                      : 23


Ι' Εκλογική Περιφέρεια (26)  : 13


1. Α' Πειραιά (6)                        : 3
2. Β' Πειραιά (8)                        : 4
3. Υπόλοιπο Αττικής (12)          :6


ΙΑ' Εκλογική Περιφέρεια (17)  : 8


1. Βοιωτία-Φωκίδα-Ευρυτανία (4+1+1)  : 3
2. Φθιώτιδα (5)                           : 2   
3. Εύβοια (6)                               : 3   {ή Φθιώτιδα-Εύβοια: 5}


ΙΒ' Εκλογική Περιφέρεια (23)  : 12


1. Λάρισα (8)                              : 4
2. Μαγνησία (5)                          : 3
3. Τρίκαλα (5)                             : 3
4. Καρδίτσα (5)                           : 2   {ή Τρίκαλα-Καρδίτσα: 5}


ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
A' και Β' Aθηνών, Υπολοίπου Αττικής και A' και Β' Θεσσαλονίκης 

1. Α' Αθηνών : 9

α.    1ος Τομέας      :    3    (Κολωνάκι-Νεάπολη-Πλάκα-Κουκάκι-Παγκράτι)
β. 2ος Τομέας : 3 (Αμπελόκηποι-Γκύζη-Γουδί-Πολύγωνο-Κυψέλη-Πατήσια-Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα)
γ. 3ος Τομέας : 3 (Αγ.Ελευθέριος-Κολωνός-Σεπόλια-Βοτανικός-Ακαδημία Πλάτωνος-Ρουφ-Άνω & Κάτω Πετράλωνα)

2. Β' Αθηνών : 23

α. 1ος Τομέας : 4 (Ζωγράφου-Βύρωνας-Υμηττός-Καισαριανή-Δάφνη-Ηλιούπολη-Αγ.Δημήτριος-Αργυρούπολη)
β. 2ος Τομέας : 4 (Γλυφάδα-Άλιμος-Ελληνικό-Καλλιθέα-Μοσχάτο-Ταύρος-Ν.Σμύρνη-Π.Φάληρο)
γ. 3ος Τομέας : 3 (Γαλάτσι-Αγ.Ανάργυροι-Καματερό-Ίλιον)
δ. 4ος Τομέας : 3 (Παπάγου-Χολαργός-Αγ.Παρασκευή-Φιλοθέη-Ψυχικό-Χαλάνδρι-Πεντέλη)
ε. 5ος Τομέας : 3 (Ν.Ιωνία-Λυκόβρυση-Πεύκη-Μεταμόρφωση-Βριλήσσια-Ηράκλειο-Μαρούσι-Κηφισιά)
στ. 6ος Τομέας : 3 (Περιστέρι-Κηπούπολη-Πετρούπολη)
ζ. 7ος Τομέας : 3 (Αιγάλεω-Αγ.Βαρβάρα-Χαϊδάρι)

3. Υπόλοιπο Αττικής : 6

α. Δυτικός Τομέας : 3   Δήμοι: Μεγαρέων, Μάνδρας, Ελευσίνας-Ασπροπύργου,                                                       Φυλής, Ωρωπού, Αχαρνών-Θρακομακεδόνων


β. Ανατολικός Τομέας : 3 Δήμοι: Μαραθώνος, Διονύσου, Παιανίας,Βάρης-Βούλας-                                                    Βουλιαγμένης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-                                                            Αρτέμιδας, Θωρικού, Λαυρεωτικής

4. Α' Θεσσαλονίκης : 8


α. Βόρειος Τομέας : 4  Δήμοι: Αμπελοκήπων, Νέας Μενεμένης, Ευόσμου-                                                             Κορδελιού, Παύλου Μελά, Νεαπόλεως.
β. Νότιος Τομέας : 4    Δήμοι: Θεσσαλονίκης, Συκεών, Καλαμαριάς


   5. Β' Θεσσαλονίκης : 6


α. Ανατολικός Τομέας : 3  Δήμοι: Πολυγύρου, Αριστοτέλη, Σιθωνίας,  
                                                      Ν. Προποντίας, Κασσάνδρας, Βόλβης, Θέρμης
β. Δυτικός Τομέας : 3        Δήμοι: Λαγκαδά, Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνος, Αξιών,
                                                      Θερμαϊκού
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΘΗΝΑ 06/06/2011     -    ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΣ

        Η ανωτέρω διακήρυξη τίθεται από σήμερα 27/06/2011 σε ελεύθερο δημόσιο στοχασμό. Αναμένουμε απόψεις βελτίωσης και στήριξης των εισηγήσεών μας προς τον Ελληνικό Λαό.


Τηλέφωνο-Φαξ : 2106537527 - 6942943126

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου